Kreativ marknadsföring genom Facebook

2013-04-29 02:05

När du ska tänka ut din Facebook eller sociala media strategi handlar det om att göra strategin kreativ och social. På sociala medier är det meningen att man ska prata med sin målgrupp för ett ur deras perspektiv intressant vis. Du ska med andra ord inte fylla ditt strategidokument med en massa faktatermer och svårbegripliga ord. Facebook har blivit en ny sorts yta för företag att bedriva kreativ marknadsföring i.

På Facebook kan företag jobba med kreativa kampanjer genom att skapa applikationer. Tänk på att köra samma kampanjer på Facebook som i era andra marknadsförings kanaler, eller ännu bättre integrera alla olika kanaler. Har ni en tävling på Facebook genom en applikation marknadsför denna tävling i butik, på så sätt når ni er målgrupp även när de inte är Online.

För att lyckas med att skapa en kreativ närvaro på Facebook ska du tänka på att det handlar om människor och psykologi inte om teknik. Du börjar med att tänka på att skapa innehåll som är anpassat för news feed, då det är här Facebook användaren konsumerar sin information och spenderar sin tid. Sen gäller det att skapa innehåll/historier som människor vill vara en del av:

Why should I care? och Why should i share?

Utgå från dessa frågor när du skapar dina inlägg. Det är även viktigt att tänka på att skapa innehåll som är anpassat till mobilversionen av Facebook då 20% av  Facebook användarna enbart loggar in från mobilen.

Bilder är fortfarande det som fungerar bäst på Facebook, det hänger säkert samman med att vi människor processar bilder 60 gånger  fortare än text. Det är större chans att en person stannar upp och fastnar med blicken på en bild i sitt nyhetsflöde än ett inlägg enbart med text.

Hur ska man då tänka för att göra sitt varumärke socialt? Börja med dig själv hur kan vi göra ditt liv bättre? Inläggen du postar ska underlätta eller ge ett mervärde för personen som läser det. Vad gör min eller mina produkter som hjälper målgruppen i vardagen? Tipsa om vad era produkter kan göra för mottagaren. Men glöm inte bort att vara äkta, påstå aldrig något som inte stämmer. Vidare ska ett inlägg vara relevant och aktuellt. Prova att knyta ert varumärke till en aktuell händelse gärna med glimten i ögat för att bli underhållen det gillar Facebook användaren.

Skapa ett filter som alla dina inlägg ska gå igenom, där ert varumärkes hjärta och själ har en betydande roll. Formulera en mening som ni alltid vill kommunicera ex. Red bull varas mening är – utmana dig själv.  Kom fram till er sociala insikt vad är det som är socialt med mitt varumärke eller min produkt.

Sammanfattningsvis tänk på dessa fyra punkter:

1 – Människan i centrum

2 – Vad är ditt syfte

3 – Jobba med relationen (många små lätta inlägg över tiden)

4 – Hitta er sociala insikt

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Kategorier: , ,