Så skapar du en strategi för sociala medier

2014-08-20 12:54
Strategi sociala medier

Målsättning är A och O i din sociala mediasatsning. Om du inte har koll på vad du vill uppnå så är det svårt att få ett bra resultat av ditt arbete. Det är här strategin kommer in. Att sätta ihop en strategi handlar om att ställa sig ett antal frågor och tänka till vad man egentligen vill. I denna artikel tipsar jag om vilka frågor du bör ställa dig för att få den perfekta strategin.

Strategi sociala medier

Tänk till!

En strategi är ditt hjälpmedel för att ta reda på hur du ska uppnå dina mål. Innan du börjar agera i dessa medier ställ dig följande frågor:

  1. Vad ska du uppnå med din närvaro?
  2. På vilket sätt ska satsningen gynna din verksamhet?
  3. Hur ska investeringen ge mer pengar tillbaka än vad det kostar?

#1 Vad vill du uppnå?

Det finns många olika syften med en satsning i sociala medier, exempel kan vara att öka kännedomen kring ditt varumärke, att nå ut med nyheter eller att hänga med i trender och vara ett företag i tiden. Välj nivå efter ditt företags behov och förutsättningar i form av den marknad du befinner dig på, vilka dina kunder är med mera.  När du bestämt dig skriv då ner vilken som är din främsta anledning.

#2 På vilket sätt ska det göras?

Utgå från de mål som du valt för din sociala mediasatsning och planera ditt arbete.  Tänk efter hur mycket tid du vill/kan lägga på sociala media och vem/vilka som ska ansvara för arbetet.  När detta är bestämt är det dags att fundera på hur du ska nå ut. Kreativa idéer kan se ut på olika sätt. Ha alltid ditt varumärke och din målgrupp i åtanke när idéerna ska tas fram. Några exempel är, anordna tävlingar, göra ett bloggsamarbete eller skapa ett unikt erbjudande endast för dina fans.

#3 Utvärdera satsningen!

Sociala medier har en stor fördel då mediet är interaktivt. Dra nytta av all respons, kritik och annan feedback för att utveckla och förbättra marknadsföringen.  Ta för vana att en gång i veckan utvärdera din närvaro på sociala medier och se vad som fungerar bra och vad som inte genererar lika mycket engagemang. Genom att ständigt hålla koll på vad dina fans gillar kommer närvaron att hjälpa dig nå dina uppsatta mål.  Så vad ska det kosta då? I sociala medier så ligger inte kostnaden i medieinvesteringen utan i den tid som medarbetarna lägger ned på arbetet. Beräkna kostnaderna i form av teknisk utrustning såsom applikationer och ersättning för eventuella konsulter. Sociala medier kommer föst att betala sig om ni är beredda att satsa långsiktigt. Det fungerar som i alla vanliga, mänskliga relationer. Förtroende är något som förtjänas.

Kasta dig inte bara ut i digital närvaro och hoppas på det bästa. Det är viktigt att ta sig tid att göra en strategi för att på sikt förstå om sociala medier passar för dig och din verksamhet.

Tags: , , , , , , ,

Kategorier: , , , , , , , ,