Så skapar du innehåll till dina sociala mediekanaler

2014-10-30 09:04
Artikel Drifitig

Vad ska man fylla sina sociala mediekanaler med för innehåll egentligen? Vad lockar till engagemang och när och hur ofta behövs nytt material? Svaret på dessa frågor kan förklaras i en innehållskalender. I denna artikel ger jag dig de bästa tipsen på hur du planerar och underhåller dina sociala mediekanaler på enklast och effektivast sätt.

Skapa en innehållskalender.

En av många bra saker med att planera innehållet i kalenderfrom istället för i en punktlista är att du får en överskådlig bild av hur materialet fördelas över hela året. Det är lättare att se och planera inlägg kring viktiga händelser i ditt företag och din bransch. För att skapa bästa möjliga innehåll till era kanaler; skapa en redaktion på er arbetsplats och samla ihop all er kunskap och information inom företaget till inläggen. Alla olika roller på företaget sitter på värdefull kunskap som hjälper er att sprida er expertis på sociala medier.

 Bygg din kalender i 3 enkla steg.

 Steg 1 planera i förväg.

Planera ditt innehåll per vecka, månad eller kvartal beroende på vilken bransch du verkar i. Se alltid till att ha ditt innehåll klart i god tid för att kunna publicera.  Det handlar om få ett konsekvent flöde i dina kanaler. Genom att planera ditt innehåll i kalendern kan du i god tid identifiera luckor i god tid där material saknas och som behövs produceras.  På så sätt slipper du att stressa fram ett inlägg som kanske helt saknar relevans för ditt varumärke.

Steg 2 Återanvänd dina tillgångar

Meningen är inte att allt material som publiceras på de sociala mediekanalerna ska vara helt nytt. Ta för vana att titta över vad företaget har planerat för andra marknadsaktiviteter och anpassa detta material till att skapa inlägg till dina sociala mediekanaler. Att återanvända material som redan har producerats är ett effektivt sätt att fylla luckor i innehållskalendern samt se till att du inte behöver komma på en miljon nya idéer för att skapa innehåll till sociala medier.

Steg 3 Analysera och justera ditt innehåll

Avsett tid till att analysera och se över vad innehållet på sociala medier har gett för resultat. Hur stort är engagemanget, hur många besökare har du haft i kanalerna, har innehållet hjälpt dig nå dina mål? Kolla igenom statistiken för att se vilken typ av innehåll från tidigare perioder som är mest respektive minst framgångsrikt. Ta med detta i planeringen av framtida inlägg.

 

Tags: , , , , ,

Kategorier: , , , , , , ,